Shell

202 teksty – auto­rem jest Shell.

Na co były te wszys­tkie lek­cje jaz­dy kon­nej, sko­ro te­raz nie umiem ut­rzy­mać się w siodle. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 maja 2012, 01:05

Nau­czyłam się umierać w ciszy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 11 stycznia 2012, 01:13

Głupo­ta leży pokotem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 stycznia 2012, 21:53

Og­ni "io" ama una difficoltà.

Każda "ja" kocha utrudnienia. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 31 marca 2011, 18:46

Miłość jest jak ma­gia. Nie wi­dać jej, ale czuć, że jest w po­wiet­rzu i można niemal do­tykać jej. I tak jak ma­gia nie is­tnieje, jest tyl­ko złudzeniem.

L'amo­re è co­me la ma­gia. Non lo ve­do, ma lo sen­to che c'è nell'aria e si può quasi toc­ca­re con le ma­ni. E co­me per ma­gia, è so­lo un'illusione. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 16 marca 2011, 13:08

Ho­dow­la uczy pokory. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 2 grudnia 2010, 00:29

Choć byś nie wiem ile pieniędzy miał, nie mając wie­dzy nic nie wyhodujesz. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 24 listopada 2010, 10:59

Jes­teś wzo­rem,
wręcz ideałem człowieka, które­go na­leży omi­jać z daleka. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 15 listopada 2010, 16:34

Kiedy będę miała siedem godzin wol­nych zadzwo­nię do ciebie. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 8 listopada 2010, 15:59

Kto na głowach się nie zna, niech głów nie ocenia. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 7 listopada 2010, 19:59

Shell

Jestem ekscentryczką. Lubię czerń i biel. Nic poza tym.

Zeszyty
 • Chorwacja – o kimś i do ko­goś kto to­warzyszył mi w Chor­wacji.

 • dyktatura – słowa dyk­ta­torów, ludzi suk­ce­su i moc­ne ri­pos­ty

 • eks mąż – roz­cza­rowa­nia, mężczyźni, zem­sta

 • kobiety – o ko­bietach, dla ko­biet, os­tro i słod­ko

 • kynologiczne – cy­taty dla ho­dowców

 • mężczyźni – o fa­cetach; pros­to, bez ki­tu, tak jak lu­bię

 • niebieski "kultowe" – naj­lep­sze po­wie­dze­nia użyt­kowników

 • niebieski różne – naj­lep­sze myśli użyt­kowników

 • niebieski uczucia – użyt­kowni­cy o uczu­ciach

 • o miłości – o miłości, zielo­ny

 • peronizm – me­jor

 • romans – o sek­sie, miłości, zielo­ne

 • solar – no­wa miłość; o pas­ji, mężczyz­nach z odzys­ku, no­wym życiu i eks żonach

 • zielony – cy­taty różne

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shell

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność